A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Списък на допуснати и недопуснати кандидатипетък, 29 Октомври 2021  652

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане на конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни” – 1 работно място в звено „Длъжности на пряко подчинение на кмет на община и заместник-кмет”, Община Златоград

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/ следните кандидати:

  1. АСЕН АТАНАСОВ ЧЕРЕШАРОВ – вх.№ 94-00-3006/13.10.2021г.

Посочените кандидати следва да се явят на 08.11.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в сградата на Общинска администрация Златоград, ет.4, кабинет №1 за провеждане на тест и интервю от 17.00ч. /при успешно преминаване на теста/.      

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 Няма недопуснати кандидати.

ИНЖ. ЕЛКА ЧАУШЕВА /п/

Секретар на Община Златоград,

Председател на конкурсната комисия‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития