A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 01 Октомври 2015  165

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.11.2015 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи на ІІІ – ти етаж в триетажна комплексно - административна сграда, с. Ерма река, парцел ХІІ - КАС, кв. 38 по КРП на с. Ерма река, общ. Златоград:
1. Лекарския кабинет с площ 12,80 кв. м.
1.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
1.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 33,80 лв. (тридесет и три лева и осемдесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 68,00 лв. (шестдесет и осем лева).
1.4. Конкурсът ще се проведе на 04.11.2015 г. от 09,00 часа.

2. Лекарския кабинет с площ 20,40 кв.м.
2.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
2.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 50,90 лв. (петдесет лева и деветдесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 102,00 лв. (сто и два лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 04.11.2015 г. от 09,30 часа.

Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.11.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестените конкурси за имотите може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 03.11.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 03.11.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Участието в конкурсите е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития