A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 11 Юни 2015  157

Общинска администрация Златоград уведомява, че до 17,30 ч. на 22.06.2015 г. е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедури по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както следва:

1.Лекарски кабинет № 1 с площ 18,88 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”
1.1. Предназначение: приемо-консултативен кабинет.
1.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет №1 с площ 18,88 кв. м. е в размер на 53,05 лв. (петдесет и три лева и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 107,00 лв. (сто и седем лева).
1.4. Конкурсът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 09,00 часа.

2. Лекарски кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
2.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
2.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м., е в размер на 53,11 лв. (петдесет и три лева и единадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 107,00 лв. (сто и седем лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 09,30 часа.

3. Лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
3.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
3.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м. е в размер на 63,72 лв. (шестдесет и три лева и седемдесет и две стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева).
3.4. Конкурсът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 10,00 часа.

4. Лекарски кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
4.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
4.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м.е в размер на 55,82 лв. (петдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
4.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева).
4.4. Конкурсът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 10,30 часа.

5. Лекарски кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника” .
5.1. Предназначение: кабинет по УНГ болести.
5.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м. е в размер на 52,77 лв. (петдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
5.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 106,00 лв. (сто и шест лева).
5.4. Конкурсът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11,00 часа.
Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 22.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 6 до т. 10 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 22.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 22.06.2015 г.в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития