A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 29 Април 2015  156

Общинска администрация Златоград уведомява, че на датите: 02.06.2015 г.; 09.06.2015 г. и 18.06.2015г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград:
1. Лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника” гр. Златоград.
1.1. Предназначение: за специализирана медицинска практика по очни болести.
1.2. Минимална месечна наемна цена за лекарските кабинети №5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м. в размер на 81,18 лв. (осемдесет и един лев и осемнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 163,00 лв. (сто шестдесет и три лева).
1.4. Конкурсът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 09,00 часа.

2. Лекарския кабинет № 5 и манипулационна с обща площ 25,32 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
2.1. Предназначение - хирургичен кабинет и манипулационна.
2.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 76,15 лв. (седемдесет и шест лева и петнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 153,00 лв. (сто петдесет и три лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 09,30 часа.

3. Лекарския кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
3.1. Предназначение: за специализирана акушеро-гинекологична практика.
3.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м . е в размер на 79,93 лв. (седемдесет и девет лева и деветдесет и три стотинки).. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева).
3.4.Конкурсът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 10,00 часа.

4. Лекарски кабинет ПИМП № 3 с площ 12,66 кв.м.; ? от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м. (обща площ 22,15 кв. м.), находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
4.1 Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
4.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 70,99 лв. (седемдесет лева и деветдесет и девет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
4.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 142,00 лв. (сто четиридесет и два лева).
4.4. Конкурсът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 10,30 часа.

5. Лекарски кабинет ПИМП № 4 с площ 12,66 кв.м.; ? от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м. (обща площ 22,15 кв. м.), находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”
5.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
5.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 70,99 лв. (седемдесет лева и деветдесет и девет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
5.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 142,00 лв. (сто четиридесет и два лева)
5.4.Конкурсът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 11,00 часа.
Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 1 до т. 5 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 01.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 01.06.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

6. Лекарски кабинет № 1 с площ 18,88 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”
6.1. Предназначение: приемо-консултативен кабинет.
6.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет №1 с площ 18,88 кв. м. е в размер на 53,05 лв. (петдесет и три лева и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
6.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 107,00 лв. (сто и седем лева).
6.4. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 09,00 часа.

7. Лекарски кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
7.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
7.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м., е в размер на 53,11 лв. (петдесет и три лева и единадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
7.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 107,00 лв. (сто и седем лева).
7.4. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 09,30 часа.

8. Лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
8.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
8.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м. е в размер на 63,72 лв. (шестдесет и три лева и седемдесет и две стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
8.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева).
8.4. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10,00 часа.

9. Лекарски кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”
9.1. Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
9.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м.е в размер на 55,82 лв. (петдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
9.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева).
9.4. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10,30 часа.

10. Лекарски кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника” .
10.1. Предназначение: кабинет по УНГ болести.
10.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м. е в размер на 52,77 лв. (петдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
10.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 106,00 лв. (сто и шест лева).
10.4. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 11,00 часа.
Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 6 до т. 10 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 08.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 08.06.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1

11. ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
11.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
11.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 71,55 лв. (седемдесет и един лев и петдесет и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
11.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева).
11.4. Конкурсът ще се проведе на 18.06.2015 г. от 09,00 часа.

12. ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград; кабинет ПИМП № 9 с площ 13,07 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
12.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
12.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 72,71 лв. (седемдесет и два лева и седемдесет и една стотинка). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
12.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 146,00 лв. (сто четиридесет и шест лева).
12.4. Конкурсът ще се проведе на 18.06.2015 г. от 09,30 часа.

13. Лекарски кабинети: неврологичен кабинет №11 с площ 12,66 кв.м.; вътрешен кабинет № 10 с площ 13,07 кв.м.; детски кабинет № 8 с площ 12,66 кв.м. и функционален кабинет с площ 13,00 кв.м. (обща площ 51,39 кв.м.), находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
13.1. Предназначение: за извънболнична специализирана медицинска дейност по смисъла на Закона за лечебните заведения.
13.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 169,41 лв. (сто шестдесет и девет лева и четиридесет и една стотинка). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
13.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 340,00 лв. (триста и четиридесет лева).
13.4. Конкурсът ще се проведе на 18.06.2015 г. от 10,00 часа.

Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 17.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 6 до т. 10 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 17.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 17.06.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития