Златоград се намира между Средните и Източните Родопи. Част е от Смолянска област и е административен център, обединяващ около себе си девет села – Аламовци, Долен, Ерма река, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци.

Към 2003 година населението на Община Златоград е около 14 100 души, а на самия град Златоград – около 8 500 души.

На юг общината граничи с Гърция, на изток - с общините Кирково и Джебел (Кърджалийска област), на север - с община Неделино, а на запад – с общините Мадан и Рудозем (всички от Смолянска област).

Златоград се набира в непосредствена близост до транспортните коридори “Маказа” и “Рудозем – Ксанти”, които са в процес на изграждане. Градът е побратимен с гръцкия му град-съименник Хрисуполис.

Община Златоград е с надморска височина от 385 до 1118 м. Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини.

Град Златоград е най-ниското място в общината - 420-550 м. Разположен е в много красива долина, простираща се от двете страни на река Върбица и живописните й притоци Малка река и Голяма река.
 
  • Най-южният град на България
  • Родното място на Делю войвода
  • Един от стоте национални туристически обекта – жив архитектурен резерват
  • Най-голямото светилище, посветено на Бога – Слънце
  • Най-старата църква в Родопите
  • Най-старият писмен паметник от Родопското Възраждане
  • Единственият музей на съобщенията в България
  • Повече от 120 архитектурни и археологически паметници на културата.

    Всичко това можете да видите, ако дойдете в община Златоград.