НОВИНИ


Подготовка на първи отчет по проекта
[20 Юли 2011]


Подготвен и представен в управляващия орган на програмата за Европейско териториално сътрудничество е първия етапен отчет по проекта, сподели Елмира Угорлиева. Отчетът обхваща дейностите за периода 01 април – 30 юни 2011г. За верификация на разходите и текущ мониторинг по проекта в Златоград бе и контрольорът по програмата Светлин Ганков.
Пълният текст на отчета е достъпен в секция „Текущо изпълнение” , на адрес www.zlatex.eu

Новината е посетена: 1648 пъти