НОВИНИ


Стартира изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”
[19 Май 2011]На 18 май тази година, на пресконференция с представители на местните и регионални медии, и публични институции, се даде старт на реалното изпълнение на един от най-важните инфаструктурни проекти за Златоград - „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция и България 2007 – 2013 (ЕТС), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите държави.
Партньорството между пограничните местни власти съществува от много години, като обхваща дейности по обмен на добри практики в местното управление, посредничество в установяване на бизнес взаимоотношения, обмяна на опит в сферата на трансгранично териториално управление.
С отварянето на ГКПП Златоград-Ксанти, община Златоград се превърна във входно-изходна точка за България. Това изправя местната власт пред повече ангажименти и отговорности, относно осигуряването на качествена инфраструктура.
Поради това, като и с оглед организацията и облекчаването на пътнико потока и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили, Община Златоград възложи изготвянето на Градоустройствено комуникационно трасе, обединяващо движението на автомобили от Смолян и Кърджали в посока Република Гърция. Част от това трасе е и предвиденият за изграждане участък по посочения по-горе проект. С неговата реализация ще се благоустрои съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и ще се осигури нормално движение на автомобилния трафик. Предвидени са дейности по покриване на част от речното корито, изграждане на паркинг и два моста, част от подхода към Република Гърция. Това е първият етап от реализацията на Комуникационното трасе Златоград-Ксанти.
Снимки от пресконференцията са публикувани в галерия, на адрес www.zlatex.eu

Новината е посетена: 1770 пъти