НОВИНИ


Подписан е договор за проект „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград - ГП "Златоград" – Термес – Ксанти”
[14 Март 2011]


На 14 март 2011 година, кметът на община Златоград официално подписа споразумението за изпълнение на проект „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград - ГП „Златоград” – Термес – Ксанти”. Той се финансира по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция и България 2007–2013 (ЕТС), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите държави. Водеща организация по проекта е Община Златоград, а партньор - Периферия Източна Македония и Тракия. Проектът е инфраструктурен. Планираните дейности са част от Концепцията за централната градска част и са подкрепени с решение Д464 на Общински съвет Златоград. Общата му стойност възлиза на 1 887 403,91 евро, а срокът за изпълнение – 2 години.

С пълния текст на договора може да се запознаете в секция „Текущо изпълнение” на адрес www.zlatex.eu

Новината е посетена: 1703 пъти