НОВИНИ


Важен обект за община Златоград получи "зелена светлина"
[15 Февруари 2011]


Агенция „Пътна инфраструктура” обяви търг за изпълнител на допълнително проектиране и строителство на път Е85 Кърджали – Подкова и пътна връзка „Фотиново”. Изпълнението на обекта е по Оперативна програма „Транспорт”, с краен срок за реализация – средата на 2013г.
В рамките на този срок се предвижда ремонт и реконструкция на отсечка от 8 км. и ново строителство - 24 км., което включва и пътна връзка „Фотиново”.
Пътната връзка „Фотиново” по продължение на път ІІІ-867 Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова – (Момчилград – Маказа) е с дължина 2,368 км и ще започва при км 366 + 427 по трасето на път Е85 Кърджали – Подкова и ще продължава по направлението на път ІІІ – 867 за с. Хаджийско – с. Фотиново – с. Бенковски, като след с. Бенковски трасето преминава на територията на област Смолян, в посока Златоград.
Финализирането на новата етапна пътна връзка „Фотиново”, в посока Златоград ще осигури за областите Смолян и Кърджали по-широка транспортна достъпност, ще създаде условия за нови разнообразни форми на икономическа активност на населението от прилежащите региони.

Новината е посетена: 1686 пъти