НОВИНИ


Община Златоград отчете реализираните дейности по трансграничния проект ZLATEX
[31 Януари 2013]


[Още снимки]

На 30 януари 2013 г, Община Златоград представи пред местните и регионални медии, както и пред публичните институции, изпълнените дейности по един от най-важните инфраструктурни проекти за Златоград - „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция и България 2007 – 2013”.
Проектът има значим инфраструктурен ефект. С изпълнението му се благоустрои съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и се осигури нормално движение на автомобилния трафик. Това е първият етап от реализацията на Комуникационното трасе Златоград-Ксанти, който включи дейности по покриване на речното корито, изграждане на паркинг и два моста, осигуряващи част от подхода към Република Гърция. Строителните дейности бяха финализирани в навечерието на стогодишнината от освобождението на Златоград и празника на Златоград с празничен брифинг.
В резултат на реализираните дейности се оформи ново пътно кръстовище с необходимата маркировка и пътни знаци над река „Голяма река". Извиси снага нов стоманобетонен транспортен мост над река „Голяма река". За нуждите на проекта се събори съществуващия стар мост на улица „Ахрида" към улица „Беловидово" и се изгради нов, позволяващ по-бърз отток на речните води. Обособи се нов паркинг със 72 паркоместа за автомобили. Изгради се нов двулентов път с асфалтово покритие. Обособиха се и нови зелени площи.
Гръцкият партньор по проекта Периферия Източна Македония и Тракия изготви стратегия за транспортен трафик през ГКПП Златоград и за цялото трасе „Златоград-Ксанти”. Тя включва елементите, свързани с управлението на автомобилния трафик, превенция на нерегламентиран трафик на хора и незаконен обмен на стоки през граничния пункт. В нея след обществено обсъждане се достига до извода, че ГКПП Златоград има стратегическо значение и неговото съществуване ще продължава да играе важна роля за развитието на региона дори и след откриване на новите пунктове край Маказа и Рудозем.
Бюджетът на реализираните дейности, от страна на община Златоград, възлиза на 1 500 000 евро. Участниците в пресконференцията имаха възможност да се запознаят и с документален филм за изпълнение на проектните дейности и неговото значение.

Новината е посетена: 1009 пъти