НОВИНИ


Готова е пътната стратегия за трасето „Златоград – Ксанти”
[13 Ноември 2012]


[Още снимки]

Изготвен е окончателния вариант на  стратегията за транспортен трафик през ГКПП Златоград и за цялото трасе „Златоград-Ксанти”.  Тя включва елементите, свързани с  управлението на автомобилния трафик,   превенция на нерегламентиран трафик на хора и незаконния обмен на стоки през граничния пункт. Изпълнението на продукта се възлага от Периферия Източна Македония и Тракия, в качеството й на  гръцки партньор по проект “Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти”.

Направата на стратегията бе предхождано от широка обществена дискусия, проведена в  Ксанти, където  участваха  представители на местната власт, на местния бизнес, специалисти в областта на културата, туризма и пътната инфраструктура от Златоград и Ксанти. В обсъжданията се включиха и граничните и полицейски ръководители от двата погранични региона. Заместник регионалния управител Каралидис изрази положителните си впечатления от наличието на ГКПП през Златоград за развитието на местните икономики.  Смолянският областен управител Стефан  Стайков  сподели, че  отварянето и на други  транспортни  връзки с Република Гърция,  ще има същия ефект за икономическата стабилизация на региона. Кметът на община Златоград, Мирослав Янчев акцентира на партньорството в трансграничния регион, което позволява  да се решават бързо всички възникнали проблеми, свързани с увеличения трафик на автомобили, хора и стоки през ГКПП Златоград.

Във финалния вариант на документа се подчертава, че сътрудничеството в областта на обществения транспорт е необходимо за оживяване на крайграничните селища и всекидневните им нужди  за работа, увеселение, стоки. По тази причина то е  инструмент за икономическото развитие на  региона Златоград-Ксанти. Планираната трансгранична  транспортна система  насърчава туризма и рекламира   даден регион извън националните граници. Същевременно са посочени и изискванията на ниво сигурност и закрила от контрабанда,  незаконна емиграция и престъпност.

При изготвяне на документа са отчетени и някои обективни факти. В региона е променена тенденцията за   пътуване  с  цел „почивка”, от  посока Черно море, към туристическите дестинации на Бяло море. Контрабандната търговия на гранично- пропускателния пункт е активна. Съществува отлично сътрудничество на полицейските органи на граничния пункт.  В региона  има много и важни археологични местности, които привличат постоянно все повече посетители. Трафика на моторните превозни средства пресичащи пункта край Златоград  е голям и нарастващ главно  в почивни и празнични дни. Общо натовареността    възлиза на 425  коли на ден (за 2010 г),  на  590 автомобила  дневно (за 2011 г), а през уикендите достига до 900 автомобила за ден.

С отварянето на другите два гранични прехода през Ехинос и Маказа, този трафик ще намалее, но  независимо от това колко пресечни точки ще бъдат реализирани между Република България и Република Гърция, ГКПП  Златоград има стратегическо значение и неговото съществуване ще продължава да играе важна роля за развитието на трансграничния регион.

Новината е посетена: 1164 пъти