A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение 

Съобщение
относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

            Общинска администрация Златоград уведомява, че избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,
в срок до 31.03.2021г., могат да подадат Заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 2 март 2021г., Централна избирателна комисия) за гласуване с подвижна избирателна комисия.

Заявлението се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Заявления се приемат и на официалната електронна поща на Община Златоград: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За повече информация звънете на тел.: 03071/2553, 0889534019

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития