GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград

Необходими документи:

Заявление по образец »

Срок за изпълнение – 14 дни

 

Такси за предоставяне на услугата, съгласно заповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (в сила от 1 януари 2012г.):

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Център за информационно и административно обслужване на гражданите в Община Златоград на партерния етаж в сградата на Общинска администрация е мястото, където се подават писмени заявления или устни запитвания за достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Общинска администрация Златоград
В случаите, когато заявителите желаят да прочетат или да се запознаят с обществена информация от оригинал или копие на документи, мястото е заседателната зала на Общински съвет Златоград – II- ри етаж

Работно време: 8:30 - 17:30 часа всеки работен ден
e-mail: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg
Пощенски адрес: гр. Златоград 4980, област Смолян
Ул. „Стефан Стамболов” №1
Тел.: 03071/2551
Факс: 03071/4023

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил