GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет и отчет на ДГ "Детски свят" с. Долен

 

 

Относно
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.
3. Бюджет на ДГ "Детски свят" гр. Златоград за 2020г.
4. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
5. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.
6. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
7. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.
8. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2019г.
9. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
10. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
11. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.
12. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.03.2018г.
13. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2018г.
14. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.12.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил