GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Отчети на общински програми

 

 

Описание
1. Отчет на изпълнението на структурния дефицит
2. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2009 г.
3. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2009 г.
4. Отчет за изпълнение на Общинската програмата за опазване на околната среда за периода 2008-2009г.
5. Отчет за изпълнение на Общинската програмата за опазване на околната среда за периода 2010г.
6. Oтчет за изпълнението на Oбщинската програма за енергийна ефективност за периода 2008-2009
7. Oтчет за изпълнението на Oбщинската програма за енергийна ефективност за периода 2010
8. Информация за изпълнение на дейностите от Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на община Златоград за 2008 година
9. Информация за изпълнение на дейностите от Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на община Златоград за 2009 година
10. Информация за изпълнение на дейностите от Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на община Златоград за 2010 година
11. Информация за младежки инициативи и реализирани дейности от годишната младежка програма 2010г
12. Отчет за изпълнение на Общинската програмата за опазване на околната среда /2008-2013/ за 2011 г.
13. Отчет за изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност за 2011г.
14. Годишeн отчет за 2016 г. за изпълнение на общинския план за прилагане на енергоефективни мерки по Закона за енергийна ефективност
15. Годишeн отчет за 2016 г. за изпълнение на общинския план за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници по Закона за възобновяеми енергийни източници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил