GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Секретар на Община Златоград

Име: инж. Елка Сиркова Чаушева

Дата на раждане: 30 юли 1970 г. в гр. Златоград

Образование:

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София
  • СОУ „Антим I” гр. Златоград

Квалификация: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - магистър

Професионален опит:

  • От 1998г. – 2011г. – началник отдел „Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околната среда” в общинска администрация Златоград
  • От 1993 г. – 1998г. – главен специалист „Общинска собственост” в общинска администрация Златоград

Семейно положение: омъжена, с едно дете

За контакти:

  • Тел. +359 3071 25 53
  • Факс: +359 3071 40 23
  • E-mail: secretar@zlatograd.bg

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил