A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения, Стенограми, Отчети




Публикувано на: 07 Март 2023г.



Публикувано на: 07 Март 2023г.



Публикувано на: 07 Март 2023г.



Публикувано на: 07 Март 2022г.



Публикувано на: 28 Август 2021г.



Публикувано на: 27 Януари 2021г.



Публикувано на: 03 Август 2020г.



Публикувано на: 17 Септември 2018г.



Публикувано на: 14 Март 2018г.



Публикувано на: 03 Февруари 2017г.



Публикувано на: 11 Август 2016г.



Общински съвет
Предстоящи събития