A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Декларации за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси
Публикувано на: 08 Февруари 2022г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 08 Януари 2020г.Публикувано на: 03 Януари 2020г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 05 Ноември 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Публикувано на: 02 Април 2018г.Общински съвет
Предстоящи събития