A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на постоянни комисии - мандат 2015-2019 г.
Антон Ушев

Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси
Асен Хасапчиев

Председател на Постоянната комисия по Устройство на териториятад-р Ангел Божанов Белев

Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология
Жечка Емилова Хаджийска - Партаджиева

Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурсиБорислав Филипов Хаджиев

Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политикаЕмил Минков Хумчев

Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
Жечка Емилова Хаджийска - Партаджиева

Председател на по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Общински съвет
Предстоящи събития