A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТърговеОБЯВА

вторник, 19 Януари 2010  34
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград

ОБЯВА

сряда, 09 Декември 2009  35
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис №5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда „Ученически пансион”

ОБЯВА

петък, 04 Декември 2009  36
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 76 кв.м., в сграда “Плувен басейн” на приземен етаж от двуетажна масивна сграда

ОБЯВА

петък, 04 Декември 2009  28
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - търговски обект с площ 41 кв. м. от павилион спирко – навес с търговски обект

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  30
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (класна стая с хранилище) с площ 53 кв.м., находящо се на партерен етаж в новата сграда на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  29
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение от 24 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ 785 кв.м., построена в УПИ І – училище, кв. 35 по плана на с. Старцево

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  31
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост

ОБЯВА

сряда, 18 Ноември 2009  29
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - обособен обект с площ 145,54 кв.м. на втори етаж в триетажна комплексно-административна сграда в УПИ ХІІ, кв. 38 по ПУП на с. Ерма река.

ОБЯВА

четвъртък, 08 Октомври 2009  28
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва: Лек автомобил марка „КРАЙСЛЕР”, модел „ВОАЯДЖЕР”,година на производство 1994 г.

ОБЯВА

четвъртък, 08 Октомври 2009  33
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – обособена част – втори етаж от 201,45 кв. м. , ведно с тераса с площ 27, застроена площ на втори етаж 228,45 кв. м.

ОБЯВА

сряда, 02 Септември 2009  30
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  25
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – обособена част – втори етаж от 201,45 кв. м. (двеста и едно цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метри), ведно с тераса с площ 27 (двадесет и седем квадратни метри), застроена площ на втори етаж 228,45 кв. м.

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  30
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета.

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  29
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, по акт за публична общинска собственост №22/25.11.1998 г., представляващ площ от 2 кв. м. на фоайето на І-ви етаж в сградата на СОУ “Антим І”

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  29
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 9 кв.м., находящо се на първи етаж от триетажна масивна сграда на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  30
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва: Лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ВОАЯДЖЕР”

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  37
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 24 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево

ОБЯВА

понеделник, 29 Юни 2009  27
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.07.2009 г. от 10,30 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот

ОБЯВА

понеделник, 29 Юни 2009  28
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.07.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведe публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот

ОБЯВА

петък, 10 Април 2009  30
Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 12.05.2009 г. от 10,00 и 10,30 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЯВА

понеделник, 16 Февруари 2009  31
Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи площи на фоайето на І-ви етаж в четири етажна сграда на СОУ “Антим І”, гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 01 Декември 2008  33
Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и обособени части от триетажна масивна сграда на СОУ "Св. Княз Борис І" с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 27 Ноември 2008  29
Търгове с ясно наддаване за продажба на общински недвижим имот

Актуално
Предстоящи събития