A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТърговеОБЯВА

петък, 29 Август 2014  37
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 01.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 29 Август 2014  30
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 15.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Юли 2014  33
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.09.2014 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Юли 2014  24
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.09.2014 г. от 10,00 и 11,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва...

ОБЯВА

понеделник, 30 Юни 2014  28
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.07.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир

ОБЯВА

петък, 15 Ноември 2013  22
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 20.12.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: обособена част от 60 кв.м. в едноетажна масивна сграда „Магазин”

ОБЯВА

вторник, 29 Октомври 2013  23
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 11.12.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  25
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  24
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 21.08.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м.

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  29
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 14.08.2013 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  30
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.08.2013 г. в залата на общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  35
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 26.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 40 кв. м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (бивше училище)

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  27
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4)

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  24
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ 30 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 30 Май 2013  25
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  26
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.06.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 40 кв. м.

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  30
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 31.05.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4)

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  28
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 06.06.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ 30 кв.м.

ЗАПОВЕД

понеделник, 11 Март 2013  28
ЗАПОВЕД относно: откриване повторна процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Януари 2013  25
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 06.03.2013 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва

ОБЯВА

вторник, 29 Януари 2013  29
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.03.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания

ОБЯВА

петък, 05 Октомври 2012  30
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.11.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

петък, 10 Август 2012  25
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.09.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

понеделник, 06 Август 2012  26
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда

ОБЯВА

четвъртък, 21 Юни 2012  23
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 25.07.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

четвъртък, 14 Юни 2012  24
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1 със застроена площ 698 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  35
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  25
Публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  27
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда

ОБЯВА

понеделник, 23 Април 2012  25
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”

ОБЯВА

четвъртък, 19 Април 2012  25
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: офис № 4 с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

понеделник, 05 Март 2012  26
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: офис № 4 с площ от 8 кв.м. и офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящи се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1

ОБЯВА

понеделник, 05 Март 2012  27
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: помещение с обща площ от 14 кв.м. и помещение с площ от 30 кв.м., находящи се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, находящ се в УПИ І – спортен комплекс...

ОБЯВА

вторник, 02 Август 2011  32
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м.

ОБЯВА

вторник, 02 Август 2011  24
Публично оповестени търгове с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж за шест гаража в ПИ 31111.33.256 с обща площ 385 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 674/02.02.2011г....

ОБЯВА

понеделник, 13 Юни 2011  29
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”

ОБЯВА

понеделник, 13 Юни 2011  27
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 299/19.12.2002 г.), представляващ обособена част от 57 кв.м., находяща се на първи етаж от триетажна комплексно - административна масивна сграда с. Ерма река

ОБЯВА

петък, 27 Май 2011  28
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 37 кв.м., находящо се в метален павилион на ул. “Васил Левски”, с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2011  33
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ обособена част - втори етаж от 201,45 кв.м., ведно с тераса с площ 27 кв.м., застроена площ на втори етаж 228,45 кв.м., ведно с идеални части от отстъпеното право на строеж от двуетажна масивна сграда “Детска градина” – западно крило

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2011  27
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2011  24
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 299/19.12.2002 г.), представляващ обособена част от 46,90 кв.м., находяща се на първи етаж от триетажна комплексно административна масивна сграда с. Ерма река

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2011  44
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 299/19.12.2002 г.), представляващ обособена част от 57 кв.м., находяща се на първи етаж от триетажна комплексно - административна масивна сграда с. Ерма река

ОБЯВА

вторник, 07 Септември 2010  26
публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва...

ОБЯВА

вторник, 07 Септември 2010  28
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  25
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м.

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  30
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост - помещение с площ 25 кв.м., находящо се на приземен етаж в сграда “Бивше училище” с. Аламовци

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  31
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост - помещение с площ 24 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда “Кметство” с. Аламовци

ОБЯВА

вторник, 22 Юни 2010  32
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” с обща площ 32,393 декара, землище гр. Златоград, местността „Хасидере”

ОБЯВА

петък, 29 Януари 2010  39
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, както следва:1.Площ от 2 кв.м. на първи етаж в сградата на ОУ “Васил Левски” с. Ерма река

ОБЯВА

петък, 29 Януари 2010  25
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис №5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” №1

Актуално
Предстоящи събития