A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ 01.07.2014 ГОДИНА

Информация за извършени плащания през м. март 2016 г.
06 Април 2016

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития