A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

Обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2020-2021г. и 2021-2022г. – по обособени позиции“
14 Септември 2020‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития