A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

Обществена поръчка с предмет „Проектиране на подпорни стени на улици в гр. Златоград и с. Старцево, общ. Златоград, и упражняване на авторски надзор по време на строителството”
14 Май 2020

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития