A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

“Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Златоград – по обособени позиции”
10 Юли 2019
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития