A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

Обществена поръчка с предмет „ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”
07 Август 2019


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития