A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоградпетък, 18 Януари 2019  89

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Златоград обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със Заповед № РД-02-15-5 от 10.01.2019г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено на Община Златоград да изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “Основен ремонт на външен водопровод от помпена станция „Пресека”, с. Пресека, Община Кирково, Област Кърджали до водоем 1500 м3, гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян”.
Инвестиционното намерение на Община Златоград е да ремонтира съществуващия, но недействащ водопровод, изграден през 60-те години, по трасе, успоредно на действащия в момента водопровод, по който става водоснабдяването на населението на гр. Златоград и с. Старцево с питейна вода.
Справка и допълнителна информация може да получите в Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет.6, Дирекция „Устройство на територията” или на официалната електронна поща на общината: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № РД-02-15-5 от 10.01.2019г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, ведно със Задание за изработване на ПУП-ПП.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития