A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявленияСъобщение за имоти в м. Чеирът и м. Чаушева поляна по Кадастрална карта на с. Старцево

сряда, 31 Юли 2019  56
Община Златоград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за „Външно електрозахранване“ за обекти: „Семеен хотел с ресторант“ в УПИ

Обявление по заявление от Канурови, Фердинандови и Джамбазови

сряда, 31 Юли 2019  41
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Теменужка Кьорова, пълномощник на Иван Джамбазов и Марияна Канурова; Минка

Обявление по Заявление от Община Златоград

сряда, 31 Юли 2019  54
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 288 от 30.07.2019 г . на Кмета на Община Златоград

Съобщение за замяна на имоти на ул. „Ангел Киряков” и ул. „Беловидово” в гр. Златоград

сряда, 24 Юли 2019  58
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 81/24.07.2019 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XII-1123, 1124 кв.121 и

Обявление по заявление от Бисер Кантарджиев

сряда, 03 Юли 2019  41
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Бисер Кантарджиев е издадена Заповед № 243 от 01.07.2019 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от „ЗлАрти-Ми Рокси 77” ЕООД и Айля Шаиб

сряда, 03 Юли 2019  47
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 978 от 20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград е: 1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план –

Обявление по заявление от Благой Василев

сряда, 19 Юни 2019  34
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Благой Василев е издадена Заповед № 225 от 17.06.2019 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по Заявление от Йордан Петков

петък, 31 Май 2019  42
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Йордан Петков е издадена Заповед № 200 от 29.05.2019 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Златко Хаджиев

сряда, 06 Март 2019  40
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Хаджиев е издадена Заповед № 80 от 05.03.2019 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Юри Алендаров

сряда, 06 Март 2019  38
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Юри Алендаров   е издадена Заповед № 81 от 05.03.2019 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от „Белотекс-95” АД и „Солар Еко Енерджи” ЕООД

вторник, 26 Февруари 2019  31
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “БЕЛОТЕКС-95” АД и “СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД е издадена Заповед № 67 от

Обявление по заявление от Севдалин Камберов

понеделник, 04 Февруари 2019  35
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Камберов е издадена Заповед № 33 от 30.01.2019 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Красимир, Николай и Здравко Якимови

понеделник, 04 Февруари 2019  42
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимир Якимов, Николай Якимов и Здравко Якимов е издадена Заповед № 34 от 30.01.2019 г

Обявление по заявление от Община Златоград

петък, 18 Януари 2019  41
 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Златоград обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със Заповед № РД-02-15-5 от 10.01.2019г. на Заместник-министъра на

Обявление по заявление от Даниела Тасева

понеделник, 31 Декември 2018  45
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Даниела Тасева е издадена Заповед № 416 от 28.12.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Минка Кирева и Иван Йорданов

понеделник, 31 Декември 2018  24
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Минка Кирева и Иван Йорданов е издадена Заповед № 417 от 28.12.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение за замяна на имоти на ул. „Ангел Киряков” в гр. Златоград

петък, 28 Декември 2018  30
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 172/28.12.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XII-1123, 1124, кв.121 и

Премахнати сгради в с. Ерма река

понеделник, 10 Декември 2018  23
СЪОБЩЕНИЕ № 171 Гр.Златоград, 07. 12 .2018г. Община Златоград, област Смолян обявява на заинтересованите лица, че по заявление с вх.№ 94-00-2969/17.08.2018г. от Пламен Кундев, наследник на Борис Кундев, с искане за

Обявление по заявление от Магдалена Смайладска и Евгения Вунцова

понеделник, 19 Ноември 2018  32
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Магдалена Смайладска и Евгения Вунцова е издадена Заповед № 356 от 16.11.2018 г . на

Обявление по заявление от Красимир Керменов

понеделник, 12 Ноември 2018  23
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимир Керменов е издадена Заповед № 342 от 07.11.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Васко Вунцов

понеделник, 12 Ноември 2018  23
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Вунцов е издадена Заповед № 343 от 07.11.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Община Златоград

понеделник, 05 Ноември 2018  25
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 329 от 29.10.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Община Златоград

четвъртък, 27 Септември 2018  24
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 282 от 14.09.2018г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Йордан Петков

четвъртък, 27 Септември 2018  23
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Йордан Петков е издадена Заповед № 283 от 14.09.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Иво Сидеров

четвъртък, 27 Септември 2018  21
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Иво Сидеров е издадена Заповед № 281 от 14.09.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Минка Башева и Минка Кормова

вторник, 21 Август 2018  19
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Минка Башева и Минка Кормова е издадена Заповед № 258 от 16.08.2018 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от „Седеф 89” ООД

вторник, 21 Август 2018  25
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СЕДЕФ 89” ООД, чрез управителя си Сергей Станчев е издадена Заповед № 259 от

Обявление по заявление от Хайрие Халваджиева

вторник, 21 Август 2018  28
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие Халваджиева е издадена Заповед № 250 от 13.08.2018 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Галя Керменова и Милена и Асен Хаджимоллови

вторник, 21 Август 2018  24
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Галя Керменова, пълномощник на Милена Хаджимолова и Асен Хаджимолов е издадена

Обявление по заявление от Соня Челова

понеделник, 18 Юни 2018  26
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Соня Челова е издадена Заповед № 189 от 15.06.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Съобщение за замяна в кв.81 по плана на гр. Златоград

четвъртък, 31 Май 2018  24
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 54/30.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) I-комплексно

Съобщение по заявление от Кюлевчиеви и Травлева

понеделник, 28 Май 2018  36
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сами А. Кюлефчиев, Сашо Ат. Кюлевчиев, Силвия Ат. Травлева, Севдалин С. Кюлевчиев е

Съобщения по заявление от Хайрие Халваджиева

понеделник, 28 Май 2018  19
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие А. Халваджиева е издадена Заповед № 169 от 25.05.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.43 по плана на гр. Златоград

понеделник, 21 Май 2018  22
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 52/21.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XIII-585 и УПИ XIV-1686 кв.43

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.8 по плана на гр. Златоград

понеделник, 21 Май 2018  20
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53/21.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) III-31.427, 31.494, 31.619, УПИ

Съобщение по заявление от Методи Керминов

вторник, 24 Април 2018  18
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Методи Керминов е издадена Заповед № 132 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Съобщение по заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов

вторник, 24 Април 2018  20
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов е издадена Заповед № 135 от

Съобщение по заявление от Антон Цанков Мушков

вторник, 24 Април 2018  20
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Антон Цанков Мушков е издадена Заповед № 134 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение по заявление от Виктор Бисеров Травлев

вторник, 24 Април 2018  28
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Виктор Бисеров Травлев е издадена Заповед № 133 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение по заявление от Мая и Денислав Кьорови

четвъртък, 29 Март 2018  25
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мая Кьорова и Десислав Кьоров е издадена Заповед № 83 от 27.03.2018 г . на Кмета на

Съобщение по заявление от „Е.С.С.-Къмпани” ЕООД

вторник, 27 Февруари 2018  26
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от „Е.С.С.-КЪМПАНИ” ЕООД е издадена Заповед № 59 от 26.02.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв. 156 и кв. 157 по плана на гр. Златоград

четвъртък, 15 Февруари 2018  24
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19/15.02.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) II, УПИ III, УПИ IV, кв. 157

Обявление по заявление на Кмета на Община Златоград

вторник, 09 Януари 2018  24
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Кмета на Община Златоград е издадена Заповед № 7 от 08.01.2018г . на Кмета на Община

Обявление за обект „Млечна еко ферма за овце”

петък, 22 Декември 2017  23
ОБЯВЛЕНИЕ Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Ж 650 от 29.11.2017 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (

Обявление по заявление от Айля Шаиб

петък, 15 Декември 2017  29
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Айля Наит Шаиб е издадена Заповед № 395/13.12.2017 год . на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект

Обявление по заявление от „СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД

понеделник, 06 Ноември 2017  25
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД, представлявано от Велин Орлинов Ефимов   е

Обявление по заявление от Асен Хаджииванов

сряда, 04 Октомври 2017  26
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Асен Хаджииванов е издадена Заповед № 289 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Борис Гюнелиев

сряда, 04 Октомври 2017  22
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Борис Гюнелиев е издадена Заповед № 293 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Елка Сарелска

сряда, 04 Октомври 2017  34
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Елка Сарелска е издадена Заповед № 292 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Недко Башев

сряда, 04 Октомври 2017  27
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Недко Башев и Илия Башев е издадена Заповед № 295 от 02.10.2017г . на Кмета на Община

Актуално
Предстоящи събития