A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на програма за опазване на околната среда на Община Златоград за периода 2021-2028 г.сряда, 07 Септември 2022  349

Община Златоград осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Златоград за периода 2021-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица и гражданите преди нейното финализиране.

Проектът на Програма за опазване на околната среда на Община Златоград за периода 2021-2028 г.,е на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа, в сградата на Община Златоград (ул. „Стефан Стамболов“, № 1) и на интернет-страницата на Общината: https://zlatograd.bg/.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки, в периода от 07.09.2022 г. до 06.10.2022 г.,на e-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg. или в деловодството на Община Златоград (ул. „Стефан Стамболов“, № 1).


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на програма за опазване на околната среда на Община Златоград за периода 2021-2028 г.
Мотиви


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития