A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАпетък, 06 Януари 2023  234

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Общински съвет Златоград, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград, в деловодството на  Общински съвет – Златоград с адрес: 4980, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 или изпратени на е-mail: obs_zlatograd@abv.bg.


Вносител:
ГРИГОР ДЖАНГАЛОВ
Председател на Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития