A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Златоград 2021 – 2030 г.вторник, 30 Ноември 2021  158

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Златоград 2021 – 2030 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Златоград 2021 – 2030 г.
Мотиви
Протокол от проведено обществено обсъждане


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития