A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021 – 2027 г.вторник, 30 Ноември 2021  335

 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021 – 2027 г..


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021 – 2027 г
Мотиви
Протокол от проведено обществено обсъждане


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития