A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоградското основно училище "Васил Левски" презентира първата училищна политика за закрила на дететопетък, 26 Октомври 2012  943

На 25.10. 2012 год., в заседателната зала на община Златоград, се състоя премиерно представяне на, първата в България, училищна политика за закрила на детето, разработена от екип педагози на ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, в партньорство с фондация „Международна социална служба-България”. Едногодишният труд предствляава сериозен инструментариум, осигуряващ закрилата на детето в училище, с ясно разписани правила и процедури за докладване на свидетелство или съмнение за насилие върху детската личност, на територията на училището, по време на учебно-възпитателния процес. Базира се на Закона за закрила на детето и нормативната база на МОМН, което е иновативна практика – компилация в областта на образованието и социалната политика и се дължи на квалификацията на целия педагогически състав от златоградското училище по темата : „Закрила на детето – политики, практики, процедури”.
Гости на събитието бяха Мария Василева-PR на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” към Министерството на труда и социалната политика, Иван Муцевски-началник на РИО на МОМН, гр.Смолян, Сийка Иванова-Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Смолян, Мария Семерджиева –директор на Ресурсен център Смолян, г-жа Елмира Пехливанова-заместник-кмет на община Златоград, настоящи директори на училища и детски градини, директори и длъжностни лица на институции, работещи с деца- ОДК, ЦОП, Дневен център за деца с увреждания „Зора”, ЦСРИ, БЧК и партньорите –д-р Събина Събева-изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба – България” и Методка Петрова-психолог-експерт „Методология на социалните услуги”.
След представянето на училищната политика за закрила на детето се състоя дискусия, в която всички участници, изразиха своето удовлетворение от факта, че златоградско училище е първото в област Смолян и едно от малкото училища в България, разработили процедури за прилагане на такава училищна политика.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития