A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоградската библиотека обогати книжния си фондпетък, 29 Януари 2016  741

Златоградската библиотека обогати книжния си фондБиблиотеката при ОНЧ „Просвета-1908” гр. Златоград реализира проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”. Като в рамките на проекта са закупени 67 книги. В проекта участват 11 издателства със свои издания.
Книгите, с които се обогати библиотеката, включват нови заглавия, които ще бъдат в помощ на обучението по български език и литература от 5 до 11 клас. Акцентирано е върху литературата за най-малките, включваща книги-игри, които разкриват разнообразния животински свят за детето, както и предметите, които ни заобикалят.
В проекта са включени и заглавия на съвременни автори, които са търсени от читателите през последните години. Въпреки малкия брой заглавия, те са ценен и разнообразен принос за потребителите на библиотеката и ще обогатят съдържанието й.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития