A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград стартира система за разделно събиране на отпадъцитепетък, 29 Януари 2016  1037

На основание чл. 59 от Наредба №5 на Общински съвет Златоград за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, Общинска администрация Златоград, уведомява гражданите, че от 01 февруари 2016г., в град Златоград стартира система за разделно събиране на отпадъците „От врата на врата”.

За целта общински служители ще обходят всяко домакинство, ще предоставят специализирани чували за разделно събиране на отпадъци от опаковки (жълт чувал – за пластмасови и метални, син чувал – за хартиени и картонени и зелен чувал – за стъклени), както и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му.

Обхождането ще се извършва поетапно, по райони и ще стартира на 01 февруари 2016г. с Район І. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получават в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая 10 или чрез заявка на телефони 0884600172; 0884600191

Събирането на пълните чувалите ще се извършва по график, съобразен с регулярното обслужване на системата за разделно събиране на територията на града. За графика на обслужване, жителите ще бъдат осведомени чрез интернет страницата на общината и на място, при раздаване на материалите.

Разпределение на домакинствата по райони:

РАЙОН І включва улиците: „Беловидово”, „Бреза”, „Крайречна”, „Родопи”, „Ропотамо”, „Росица”, „Хаджи Димитър”, „Хан Аспарух”, „Арда”, „Боровец”, „Васил Левски”, „Пенчо Славейков”, „Любен Каравелов”, „Люляк Орфей”, „Ангел Киряков”, „Бельо Златев”, „Бяло море”, „Връх Костадин”, „Заря”, „Разсечен камък”, „Тинтява”, „Яков Змейкович”, „Асен Шопов”, „Възраждане”, „Г.С.Раковски”, „Горски извор”, „Горски пътник”, „Диана”, „Кина и Никола Ефтимови”, „Костадин Фердинандов”, „Прогрес”, „Синчец”, „Стефан Караджа”, „Странджа”, „Дунав”, „Водолей”, „Тунджа”, „Христо Смирненски”, „Янтра”.

РАЙОН ІІ включва улиците: „Вихър”, „Еделвайс”, „Ерма”, „Младост”, „Албена”, „Антон Страшимиров”, „Ахрида”, „Братя Родопски”, „Граничар”, „Гривица”, „Елена Крахтева”, „Кокиче”, „Крайречна 2”, „Миньорска”, „Пеньо Пенев”, „Първи май”, „Рожен”, „Рупите”, „Сирко Станчев”, „Тракия”, „Шипка”, „Виктор Юго”, „Делю Войвода”, „Евгения Пачилова”, „Клокотница”, „Марица”, „Плиска”, „Стефан Стамболов, „Цар Калоян”, „Черно море”.

РАЙОН ІІІ включва улиците: „България”, „Здравец”, „Акация”, „Преспа”, „Рила”, „Велико Търново”, „Антим І”, „Пейо Яворов”, „Славей”, „Освобождение, „Ангел Кънчев”, „Бор”, „Върбица”, „Иглика”, „Изгрев”, „Косора”, „Люлин”, „Найден Геров”, „Христо Ботев”, „Юбилейна”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития