A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград се включи в кампанията „Да изчистим България заедно”понеделник, 18 Септември 2017  989

Златоград се включи в кампанията „Да изчистим България заедно”На 16.09.2017г., за поредна година, Община Златоград, подкрепи Националната кампания „Да изчистим България заедно”. 600 доброволци обединиха усилия, за да превърнат общината в едно по-добро място за живеене.

По време на кампанията бяха събрани и извозени 18 тона битови отпадъци. Доброволният труд и усилията, които положиха всички участници в акцията доказват екологичното самосъзнание на гражданите и желанието за опазване на околната среда. Активно участие в инициативата взеха представители на различни институции: Районно управление Златоград, Граничен полицейски участък Златоград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, ТП ДГС Златоград, Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград, МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, Общинска администрация Златоград, „Белотекс - 95” АД, ЗММ гр. Златоград, жители от всички населени места в общината, клуб „Интеракт”, всички училища, детски градини и центрове, предоставящи социални услуги на територията на Община Златоград.
В резултат на положените усилия бяха почистени пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Старцево; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Долен; прилежащи площи и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”; междублокови пространства в гр. Златоград; пътна отсечка от центъра на с. Старцево до местността „Белите камъни”; районите около детски градини, училища и обществени институции. Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Страшимир, с. Аламовци, с. Пресока, с. Цацаровци и с. Кушла.

В мероприятието се включиха и следните дарители: „Строител” ЕООД , „Съни Маркет” и „Бултекс” ЕООД, които осигуриха консумативи за кампанията – чували и ръкавици.

Местната власт благодари на всички съграждани, проявили отговорност и съпричастност към благородната кауза „Да изчистим България заедно” и допринесли с труда си за почистването на Община Златоград!

Надяваме се и разчитаме на бъдещо сътрудничество за опазване на чиста околната среда и намаляване на отпадъците в нашата община.

„Природата е огледало на нашите действия и ако й се усмихнем, тя също ще ни се усмихне”.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития