A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград се включи в кампанията "Да изчистим България за един ден"понеделник, 28 Април 2014  738

На 26.04.2014г., за поредна година, община Златоград, даде старт на най-масовата обществена проява, по инициативата на bTV, „Да изчистим България за един ден”. 850 доброволци обединиха усилия, за да превърнат общината в едно по-добро място за живеене. По време на кампанията се събраха 97 980 кг. битови и строителни отпадъци. Доброволният труд и усилията, които положиха всички участници в акцията, са доказателство, че се затвърждава екологичното самосъзнание на гражданите и желанието за опазване на околната среда. В инициативата взеха участие представители на Общинска администрация Златоград, Центровете за социално подпомагане, детските градини, училищата, ГУП Златоград, РУП Златоград, РС „ПБЗН” Златоград, ТП ДГС, Районен съд Златоград, МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” Златоград, Общинска служба „Земеделие” Златоград, фирми и предприятия на територията на общината. В резултат на положените усилия бяха почистени: прилежащи площи и скатовете към речните корита на Малка река, Голяма река и р. Върбица; прилежащи площи и районите около обществените чешми и места за отдих по Екопътеки – „Света Неделя” и „Планинска прегръдка”, която завършва при параклиса "Свети Атанас"; пътя за Хасидере до параклиса „Свети Атанас”; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград и по пътя за ВЕЦ-а; прилежащи площи и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районите около сградите на фирми и предприятия. Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на с. Старцево, с. Долен, с. Старшимир, с. Аламовци, с. Пресока, с. Цацаровци и с. Ерма река.
В мероприятието се включиха и следните дарители: ЕТ «Съни маркет», ЕТ «Сани маркет», ЕТ «СИК -60», «Свобода -97» АД, «Бултекс – Златоград» ЕООД, «Екобулпак», които осигуриха чували и ръкавици, а «Строител» ЕООД предостави багер и товарен автомобил.
Местната власт благодари на всички съграждани, проявили съпричастност към благородната кауза “Да изчистим България за един ден” и допринесли с труда си за почистването на община Златоград!
Нека не забравяме, че от всички нас зависи тя да остане чиста!


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития