A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Зелена академия в библиотеката при ОНЧ „Просвета-1908” Златоградпетък, 14 Октомври 2016  881

Зелена академия в библиотеката при ОНЧ „Просвета-1908” ЗлатоградБиблиотеката при ОНЧ „Просвета-1908” Златоград, в партньорство с Център за развитие на Община Златоград, започна реализацията на проект „Зелена академия в читалищната библиотека”. Той се осъществява в рамките на конкурс „Библиотеката –активен участник в обществения живот”, обявен от Фондация „Глобални библиотеки България”, съгласно договор РД 11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.
При изпълнение на проекта ще се реализират следните дейности: интерактивно обучение на възрастни в две групи, през месец октомври и месец ноември, практическа зелена академия за обособяване на зелени зони: е-Зелена зона, Изложбена зелена зона и Рециклираща зелена зона, Зелена фото академия „Красотата около нас” и Концертна зелена академия. Ще бъдат демонстрирани различни канали и способи за насърчаване на екологосъобразно поведение и активна позиция, чрез ресурсите на библиотеката и партньора.
Проектът стартира с обучение, към което проявиха интерес различни възрастови групи.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития