A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Здравнонеосигурени жители на Община Златоград могат да подават декларация за несъгласие да стават донорипонеделник, 15 Август 2022  97

Жители на Община Златоград, които са с постоянен адрес в общината и са с прекъснати здравноосигурителни права, неосигурени и без общопрактикуващ лекар могат да изразят писмено несъгласие за вземане на органи, клетки и тъкани след смъртта си, съгласно чл.20, ал.5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Несъгласието за вземане на органи, клетки и тъкани след смъртта може да се изрази чрез подписване на декларацията, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Декларацията за несъгласие може да бъде подадена в сградата на Общинска администрация Златоград, адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 1, в Центъра за информационно и административно обслужване, I етаж.

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Заповед на министъра на здравеопазването
• Декларация по образец


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития