A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Завърши ремонта в Центъра за спешна медицинска помощпетък, 12 Ноември 2010  1330

Завърши ремонта в Центъра за спешна медицинска помощЦентър за спешна медицинска помощ ще приема свои пациенти в естетически обновена и подобрена среда. Въпреки оскъдния бюджет, община Златоград предостави средства, за да се подмени остарялата и компрометирана дървена дограма на Центъра.
За първи път местната власт отделя, от собствени приходи, значителен по размер средства за местната болница. За 2009 година бяха осигурени 75 000 лв., а тази година се предоставиха 128 824 лева, сред които са и средствата за ремонт на кабинетите на Центъра за спешна медицинска помощ. Предвидените, в общинския бюджет за 2010 г., средства за болницата са изпълнени на 100 % . Това представлява 46 % от собствените приходи на община Златоград, като се има предвид, че към 10.11.2010 година, данъчните и неданъчните приходи /без общинските такси/ възлизат на 276 465 лева.
Ефективно здравеопазване на населението е един от приоритетите в политиката на местната власт на настоящото управление. В потвърждение на това е факта, че през 2008, 2009 и 2010 година /трите години от управлението на кмета Янчев/ не малка част от собствените приходи, в размер на 245 824 лева, са насочени точно към общинското здравеопазване, както и това, че вече е направена и първата парична вноска за осигуряването на така необходимия за болницата рентгенов апарат.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития