A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД”понеделник, 29 Юли 2013  1094

ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД”На 29.07.2013 година, в двора на Музейната сбирка на пощите и съобщенията бе даден старта на строително-монтажните работи по проект „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград”, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”. Проектът е от изключителна важност за община Златоград, защото ремонтните дейности предвиждат реставриране и реновиране на три сгради-паметници на културата от местно значение: Взаимното училище, в което се помещава и Музейната сбирка „Просветното дело в Средните Родопи”, Чалъковата къща и Пачиловата къща, приютила Музейната сбирка на съобщенията.
Строителните работи са на стойност 886 003, 28 лв.(безДДС). Фирмата изпълнител е «Реставрация Златоград» ЗЗД, с управител Константин Константинов, а строителния надзор ще осъществява «Екоинжинеринг» ЕООД гр. Кърджали, с управител инж. Надя Петкова. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР е 55 дни от датата на подписване на първия портокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
На днешната среща присъстваха Кмета на община Златоград – Мирослав Янчев, представители на строителната фирма, техническият ръководител на обекта, строителният надзор, авторският надзор и проектант, инвеститорските контроли на обектите на интервенция, представители на общинска администрация – Златоград и граждани.
Кметът Янчев сподели, че въпреки трудния път, който се измина е дошъл момента да се даде старт на дългоочаквания ден за започване на строителните работи. Той заяви, че няма да пожали сили за изпълнението на проекта в срок и качество, така както е зададен в проектното предложение. Янчев пожела на всички присъстващи на добър час и след месец и половина да се поздравят с добри постигнати резултати и на трите обекта.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития