A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започва изграждането на нова канализация по ул. „Виктор Юго” в гр. Златоградсряда, 19 Юни 2019  450

Уважаеми жители на гр.Златоград,

Започва изпълнението на обект „Канализация по ул.„Виктор Юго” в гр. Златоград. Ще се монтират нови полиетиленови тръби, с диаметър 315 мм, с дължина 306м.
Финансирането на проекта е осигурено с Постановление на Министерски съвет от 2018г. и е на стойност 93 000,00 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „НАР” ООД, гр. Момчилград, автор на проекта е СД „МАРК 91- Маркови сие”, гр. Пловдив, а строителният надзор на обекта ще се осъществява от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Кърджали.
Във връзка със старта на обекта се въвежда временна организация на движението по ул. „Стефан Стамболов”, като се затваря за движение на моторни превозни средства едната пътна лента на уличното платно на ул. „Стефан Стамболов”, с временно спиране на движението, при кръстовището с ул. „Виктор Юго”, на 20.06.2019 год. (четвъртък) от 08.00 часа до 17.00 часа.
Приканваме собствениците и ползвателите на имотите на ул. „Виктор Юго” да имат готовност за присъединяването на канализационните мрежи от жилищните си сгради към новата улична канализация.
Разчитаме на вашето съдействие и търпимост по време на изпълнение на предвидените СМР, съгласно работния график на строителя.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития