A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започнаха реалните пробиви в земните недра за извеждане на топлата вода на повърхността на земятасряда, 09 Юли 2014  1081

Започнаха реалните пробиви в земните недра за извеждане на топлата вода на повърхността на земята На девети юли стартираха дългоочакваните сондажни дейности, които да изведат топлата вода, съсредоточена в геотермалната система Ерма река-Елидже, на повърхността на земята.
Проектната дълбочина на сондажа е 860 м, като чрез специализирана и висококачествена сондажна машина се очаква тя да бъде достигната до два месеца.
В рамките на четири дни ше бъдат извършени сондажни пробиви, като при достигане на четири метра дълбочина на сондажа ще бъде положена и бетонирана спиралошевна тръба с диаметър 527мм. След изолиране на подпочвените и повърхностни води, в следващите тридесет метра дълбочина, ще започне дълбочинното сондиране.
Изпълнението на сондажните дейности, с непрекъснат 24 часов режим на работа, ще е свързано с краткотрайно нарушаване спокойствието на близко живеещите жители на населеното място. В тази връзка се обръшаме към всички жители на село Ерма река с молба за проява на търпимост и разбиране.
Изграждането на водовземното съоръжение за добив на термоминералната вода от находище с. Ерма река, чрез стартиралите сондажни дейности, е съществен момент от реализацията на най-важния проект за Община Златоград, с който целим трайно подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на населението на Община Златоград.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития