A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОЧНА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНчетвъртък, 16 Октомври 2014  842

През новата учебна година за седми пореден път учениците от 1 до 12-ти клас са поканени да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. През годините, чрез дейности в инициативата, над 17 800 ученика, от 630 паралелки от цялата страна, са заявили подкрепата си здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Надпреварата започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2015 г. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории - 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.
Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2015 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2015 г. – Световния ден без тютюн. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда за подхода „Предай нататък”, както следва:
9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:
- I (първо) място предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
- II (второ) място предметна награда на стойност 600 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
- III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота, спортни пособия и книги.
3 поощрителни награди, по една във всяка възрастовата категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:
- I (първо) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
- II (второ) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
- III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота и книги.
1 специална награда на фокус-група участвала в подхода „Предай нататък”, която ще бъде предоставена от Представителството на Европейската комисия в България. Специалната награда ще бъде обявена през месец декември 2014 г.
Пълният регламент на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” и формулярите за участие в двете му фази можете да изтеглите от сайта на Регионална Здравна Инспекция Смолян. www.rzi.smolyan.com


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития