A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започна реализацията на втория етап на Комуникационното трасе за Република Гърциясряда, 14 Октомври 2020  165

Започна реализацията на втория етап на Комуникационното трасе за Република ГърцияС тържествен водосвет, отслужен от отец Запрян, Областният управител на Област Смолян Недялко Славов и Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев, поставиха началото на изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица), по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията) до моста на ул. „Ахрида” в гр. Златоград.
Обектът ще се реализира по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (с акроним Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия”.
Проектът има за цел прилагане на мерки за защита от вредното въздействие на водите и намаляване на заплахата и риска от наводнения, причинени от речните басейни на реките в трансграничния регион. Подпорната стена ще бъде с дължина 164,30 м, средна височина 5,50 м, обезопасена с метален парапет и еластична ограда.
Изпълнител на обекта в град Златоград е „РОДОПИ ЛЕНД” ДЗЗД.
Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към всички, положили усилия за случването на проекта – за бързите решения от страна на кмета на Община Златоград и Общински съвет Златоград, на проектантите, на надзорниците, на целия екип. Славов пожела успешна и ползотворна работа на строителите, както и да бъдат завършени обектите качествено и в срок.
В своето обръщение към присъстващите, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев изказа своята благодарност към правителството, в лицето на Областния управител, за поредната подкрепа, която общината получава при реализирането на редица проекти и значими инвестиции, важни за населените места в региона.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития