A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започна процедурата по определяне на групови паметници на културата в Златоградпетък, 13 Май 2011  1308

На 11 май 2011г. в Златоград се проведе обществено обсъждане за определяне на архитектурно–исторически ансамбли и градоустройствени предписания към сградите и околното пространство в зоните, в които се намират архитектурните паметници на културата в града.
Публично разглеждане на предложение за определяне на т.нар. групови паметници на културата, процедурно не се изисква от Закона за културното наследство, но по настояване на кмета на община Златоград то се случва, в съответствие с принципите на демократичност.
Представители на Националния институт за недвижимо културно наследство – гр. София, с ръководител арх. Галя Стоянова, представиха вариант за създаване на групови архитектурни ансамбли, с охранителни зони и определени градоустройствени показатели на застрояване.
Присъстващите подкрепиха идеята на кмета Мирослав Янчев, архитектурното наследство на Златоград да бъде защитено с регламентирани правила.
Голяма част от жителите на Златоград, които са собственици на къщи-декларирани недвижими паметници на културата, изразиха своето негативно отношение, относно липсата на държавна и общинска политика за снабдяване с подходящи материали за ремонт на покриви и огради на къщите със специален статут. Част от присъстващите не се съгласиха и с идеята да се положи калдъръм като основна настилка на уличната мрежа в определените зони, както и това, че не се допуска монтиране на климатични инсталации и слънчеви батерии на сградите – паметници на културата.
Общинска администрация Златоград очаква в едномесечен срок заинтересованите страни да изразят конкретни писмени становища, относно предложените от НИНКН предписания за опазване на групови недвижими паметници на културата– възрожденски ансамбли в Златоград и зоните на ансамблите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Предложение за определяне на предписания за опазване на групови недвижими - Възрожденски Ансамбъли гр. Златоград.

2. Териториален обхват на Възрожденски ансамбъли и охранителни зони.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 16 Юни 2021
27
сряда, 16 Юни 2021
26
петък, 11 Юни 2021
47

Актуално
Предстоящи събития