A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започна подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на 4 улици в Старцевопетък, 14 Юни 2019  428

Започна подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на 4 улици в СтарцевоНа 12.06.2019 г. Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев и Кметът на село Старцево Румен Биндев дадоха старт на строителните дейности по подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа на селото. Проектът включва подмяна на най-критичните участъци от съществуващата амортизирала се мрежа от етернитови тръби, с тръби от полиетилен с висока плътност. Трасетата на новите водопроводни клонове съвпадат с трасетата на старите. При изпълнението, старите водопроводи поетапно ще бъдат изключвани, след като към новите водопроводи се захранят всички единични сградни водопроводни отклонения, снабдени с тротоарни спирателни кранове и водомерни шахти. Ще бъдат подменени и съществуващите водопроводни отклонения към прилежащите сгради. Инвестиционното намерение ще се реализира в обхвата на 4 улици – ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”, ул. „Европа” и ул. „Пеньо Пенев”.
Финансирането на проекта е осигурено с Постановление на Министерски съвет от 2018г. и е на стойност 165 861,30 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „МЕАЦА” ЕООД, гр. Кърджали, автори на проекта са „АКВА-ЕС-ПРОЕКТ” ЕООД, гр. Смолян и СД „АС-ВК-ПАУНОВ”, гр. Кърджали, а строителният надзор на обектите ще се осъществява от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Кърджали.
На събитието присъстваха и Председателят на Общински съвет Златоград - Емилия Кръстева, заместник-кметът на Община Златоград - Елмира Угорлиева-Пехливанова, Секретарят на Община Златоград - инж. Елка Чаушева, представители на Общинска администрация Златоград, представители на „Екоинженеринг” ЕООД -Строителен надзор на обекта, представители на „МЕАЦА” ЕООД – изпълнител на строителните дейности на обекта, както и много жители на селото.
Господин Янчев сподели, че с реализирането на този проект, ще се подобри не само качеството на питейната вода в селото, но и ще спрат неудобствата за жителите на четирите улици при проливни дъждове. Благодари на всички, които са помогнали за осъществяването на този, важен за селото, проект и апелира гражданите да осъществяват граждански контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности.
По „Програма за развитие на селските райони” предстои и полагане на асфалтова настилка на тези улици на обща стойност 717 044,63 лева. Предвижда се полагане на трайна асфалто-бетонова настилка с дебелина на асфалта 4 см; отводняването ще бъде изпълнено с отводнителни решетки; уличното плато ще се ограничи с вибропресовани бетонови бордюри; ще бъдат поставени указателни табели с имената на улиците.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития