A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започна обсъждането на проекта за бюджет на община Златоград за 2013 годинапонеделник, 21 Януари 2013  781

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомявам ви, че в община Златоград е открита процедура по изготвяне на проекта на бюджета на общината за 2013 година. Във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението, отправям покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския бюджет за 2013 година със свои предложения, мнения и препоръки.
Предложения и становища може да депозирате, в срок до 01.02.2013г., в деловодството на община Златоград (в Център за информационно и административно обслужване на гражданите), както и официалната страница на Община Златоград www.zlatograd.bg, кутия „Жалби, мнения и предложения”.
На 06.02.2013 г. (сряда) от 17:00 часа, в Заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация ще се състои общественото обсъждане на проекто-бюджета за 2013 г.
Очаквам да проявите своята гражданска позиция и да вземете участие в изготвянето на бюджета на община Златоград за 2013 година!


ПРИЛОЖЕНИE:
ГОДИШНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2013 г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития