A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започна обсъждане на проекта за бюджет на община Златоград за 2011 годинавторник, 26 Октомври 2010  1083

Във връзка с предстоящото изготвяне на проекта на бюджета на общината за 2011 г. и с цел формиране на целите и приоритетите на финансовата 2011 година, отговарящи в най-голяма степен на потребностите на населението, на 20.10.2010 г. и на 25.10.2010 г. кметът на общината проведе срещи с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и с представители на бизнеса.
По време на дискусиите, пред присъстващите директори на училища, директори на детски градини и представители на бизнеса бе представено изпълнението на целите на бюджет 2010 г., както и трудностите, с които общината трябваше да се справи през настоящата година. Обсъдени бяха обществените сфери, към които през следващата година следва да се насочат значителни финансови ресурси.
Една от проблемните области, която, както представителите на бизнеса, така и представителите на образованието посочиха, е инфраструктурата. Здравеопазването и образованието се другите две приоритетни области, за които общината трябва да осигури финансиране през 2011 г. На срещите се обсъди и начина на плащане на неразплатените задължения.
Предложенията, мненията и препоръките на присъствалите на срещите ще бъдат включени в проекта на бюджета за 2011 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития