A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник министър-председателят и министър на финансите – г-н Симеон Дянков посети Златоградчетвъртък, 15 Октомври 2009  1330

Заместник министър-председателят и министър на финансите – г-н Симеон Дянков посети Златоград Заместник министър-председателят и министър на финансите – г-н Симеон Дянков посети Златоград за първи път. Визитата е част от обиколката на министъра в област Смолян.
Кметът на община Златоград Мирослав Янчев, заедно със заместник областния управител на област Смолян – г-н Славов, посрещнаха министъра на входа на града, където на място го запознаха с един от най-значимите за Златоград и региона проекти, свързан с оползотворяването на геотермалната вода и изграждането на геотермална централа. Министърът заяви, че в държавния бюджет за 2010 година ще бъдат заложени средства за този най-важен проект за общината.
По-късно в кабинета на кмета се обсъдиха възможностите за финализиране на приоритетни обекти в общината, както и предложения, свързани с изготвянето на държавния бюджет за 2010 година.
Кметът Янчев отбеляза, че липсата на преференции за малкия и среден бизнес в пограничните райони и големия размер на неразплатени и просрочени задължения, затрудняват развитието на местната икономика. Във връзка с това, той се обърна към министъра с молба за осигуряването на средства за обекти, с местно и национално значение, както и за съдействие при прилагането на мерки за финансовата стабилизация на общината.
Министър Дянков прояви интерес към израждащата се транспортна връзка Златоград-Термес-Ксанти и на място се запозна с реализираното до момента. Той подкрепи идеята за стратегическото значение на трансграничния коридор, който единствен от всички останали трансгранични пътища по границата ни с Гърция, предвидени за т.нар. „малък трафик”, е в своята завършителна фаза и заяви, че ще бъдат разплатени извършените, но неразплатени строително-монтажни работи по обекта.
На поставените от кмета проблеми, свързани с трудностите при управлението на общинския бюджет, министърът се ангажира на следващата среща да даде конкретни отговори. Впечатлен от красота на района и от амбицията на местната власт да го направи по-привлекателно място за живеене, той заяви, че ще лобира за реализирането на наистина значими за местното население проекти.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития